top of page

Fremtidens dataplattform for geofag

 Datadrevet geoteknikk starter her

Våre kunder

NGI_main_logo_rgb.png
logo_norconsult_black_700x146_zxo9uyq2.webp
Ramboll_Logo_Cyan_1360px_0kh0xws4.webp
image.png
standard_AKERBP_LOGO_POS_LANDSC_RGB.png
1200px-Logo_COWI.svg.png
c495edd4-d98a-4155-bddd-2ccbe10f1b44.png
NVE.jpg
Terraplan_logo.png
image.png
Geo_Norway_main_logo.png
lovlien_logo-fotor-bg-remover-2024051015199.png
Akerhus_grunnboring_logo.png
Trondheim-kommune.png
Awer.png
proinvenia transparent.png

Tilbakemeldinger fra brukere

Vi benytter nå Field Manager i de fleste av våre oppdrag og vi opplever store gevinster i form av bedre samarbeid, effektivitet og kvalitet. 

Leder digitaliseringsstrategi for geofag i Norconsult

Utrullingen av Field Manager i Rambøll har gått suverent. Field Manager er et fantastisk verktøy og vi er heldige som får være involvert i utvikling av løsningen.

Avdelingsleder felt og lab i Rambøll

Hvorfor velge Field Manager? 

Forbedrer samarbeid

Gir alle tilgang til en levende boreplan som oppdateres fortløpende med data direkte fra felt. Gjør det enkelt for alle å følge med på progresjon og gjøre endringer.

Time.png
Effektiviserer arbeidsoppgaver

Automatiserer opptegning av sonderingsplot, borplan og utfylling av NGF mengdeliste

Forbedrer kvalitet

Data blir lagret og validert mot veldefinerte datamodeller. Statusoppfølging og innebygde rutiner for kvalitetssikring legger til rette for økt kvalitet i alle ledd i arbeidsprosessene og tilhørende data.

Vil du prøve Field Manager i ditt prosjekt?

Tusen takk!

bottom of page