top of page

Digital plattform for grunnundersøkelser

Field Manager forbedrer kvalitet, samhandling og effektivitet i arbeidet med geotekniske grunnundersøkelser. Plattformen støtter planlegging og gjennomføring av prosjekter og sikrer god håndtering av data. 

Hero_NO.png

Brukes i prosjekter hos ledende aktører i bransjen

NGI_main_logo_rgb.png
logo_norconsult_black_700x146_zxo9uyq2.webp
Ramboll_Logo_Cyan_1360px_0kh0xws4.webp
Vi benytter nå Field Manager i flere av våre oppdrag og vi opplever store gevinster i form av bedre samarbeid, effektivitet og kvalitet. Plattformen muliggjør helt nye arbeidsmetoder og innovativ bruk av data og er en sentral del av Norconsults satsning på digitalisering innenfor geoteknikk. Det har vært et meget godt og lærerikt samarbeid med NGI Digital frem til nå og vi ser frem til fortsettelsen.
Henning Firman

Digitaliseringsstrateg for geofag

Norconsult

Hvorfor velge Field Manager? 

Forbedrer samarbeid

Forbedrer samarbeid mellom grunnborere, ingeniører, byggherrer og andre involverte. Gir alle tilgang til en levende boreplan som oppdateres fortløpende med data direkte fra felt. Gjør det enkelt for alle å følge med på progresjon og gjøre endringer.

Time.png
Effektiviserer arbeidsoppgaver

Effektiviserer arbeidsoppgaver ved å automatisere og redusere antall steg i ulike prosesser, som f.eks. visning av plott, bestilling av supplerende grunnundersøkelser, kommunikasjon- og dokumentflyt mellom kontoret og felt for kart, borkort, bilder etc.

Forbedrer kvalitet

Forbedrer kvalitet av geotekniske data og tilknyttede prosesser. Data blir lagret og validert mot veldefinerte datamodeller. Statusoppfølging og innebygde rutiner for kvalitetssikring legger til rette for økt kvalitet i alle ledd i arbeidsprosessene og tilhørende data.

Slik fungerer Field Manager

Field Manager er en åpen og skybasert plattform for geotekniske grunnundersøkelsesdata.

Her kan ulike aktører og brukere samhandle om gjennomføring av ulike faser i et prosjekt.

Field Manager støtter innsamling, prosessering, kvalitetsikring og tilgjengeliggjøring av de viktigste geotekniske data. 

Planlegge

Lag boreplan i Field Manager og planlegg hva som skal gjøres hvor. Oppdater planen når kabelpåvisning, grunneiervarsling og annen kvalitetssikring er gjort. 

Gjennomføre

Gjennomfør planlagte grunnundersøkelser og dokumenter dem ved å importere datafiler og legge ved annen relevant dokumentasjon som bilder eller dokumenter.

Sikre kvalitet

Sikre kvalitet av gjennomførte undersøkelser ved å kontrollere data visuelt eller finstudere rådata.

Følge opp

Følg med på status og progresjon i prosjektet gjennom en levende boreplan som oppdateres fortløpende. Endringer vil umiddelbart være synlig for alle.

Levere data

Når data er kvalitetssikret, kan de hentes ut som vedlegg til datarapport eller lastes ned i ulike formater. Kunder kan også få tilgang for å hente ut data på egen hånd.

Bruke data videre

All data som er lagret i Field Manager kan brukes i videre arbeid enten via eksport av rådatafiler, Excel-filer eller direkte via API. Data kan flyte sømløst til andre verktøy.

TEAM

Samarbeide med alle aktører på ett sted

I Field Manager kan alle aktører jobbe i samme plattform, uavhengig av om de er i felt eller på kontoret. Dere kan fritt invitere kunder, underleverandører eller andre samarbeidspartnere, og enkelt administrere deres tilgang til prosjektet. Dette sikrer god kommunikasjon, samarbeid og samhandling innad og på tvers av ulike organisasjoner. 

F-team.png

OVERSIKT

F2.png

Holde oversikt, gjøre justeringer og følge progresjonen

Alle aktører får oversikt over planlagt arbeid, hva som er utført og status for ulike metoder. Det er enkelt å endre planer underveis basert på ny kunnskap og holde alle aktører oppdatert på progresjon. 

KART

Orientere deg ved hjelp av interaktive kart

I Field Manager jobber du med borhullslokasjoner og grunnundersøkelsesmetoder direkte i et interaktivt kart. Vi støtter ulike typer kartlag og koordinatsystemer over hele verden. Field Manager kan enkelt transformere lokasjoner mellom ulike koordinatsystemer. Vi gjør det enkelt å utføre ulike operasjoner i kartet, f.eks. avstandsmåling, søk og filtrering. Brukerens posisjon kan vises i kartet hvilket gjør det til et godt verktøy under befaring. Du kan også laste opp egne kartdata i CAD- og GIS-format, f.eks. en fremtidig veilinje.

F_kart.png
F_dataviz.png

PLOT

Ta beslutninger ved hjelp
av umiddelbar visualisering av data

Data visualiseres umiddelbart etter opplasting og muliggjør fortløpende kvalitetssikring av arbeidet.

Data valideres mot veldefinerte datamodeller. Bilder og filer kan lastes opp for å samle all dokumentasjon knyttet til et borehull. 

WEB

Jobbe hvor du vil uten å måtte installere noe

Field Manager er web- og skybasert, og er tilpasset for ulike skjermstørrelser. Har du en nettleser med internettilgang, da kan du bruke Field Manager. Løsningen kan for eksempel brukes på mobil i felt, PC på borerigg, nettbrett hjemme eller PC på kontoret. 

F_desktop mobile1.png

DATA

F_6.png

Ta godt vare på dine data og del de gjennom kjente formater

Løsningen støtter de mest brukte og kjente industriformatene: AGS, SGF, SND, KOF, m.m. Data lagres i veldefinerte og strukturerte datamodeller, noe som sikrer datakvalitet på tvers av kilder og formater. Data kan enkelt brukes videre gjennom API eller via eksport av data i de ulike formatene.

Vil du vite mer?

green ball.png
Polygon 4.png

Grunnundersøkelsesmetoder

Vi støtter de viktigste og mest brukte grunnundersøkelsesmetodene i det norske markedet. Metodene har ulik grad av støtte og det jobbes kontinuerlig med å forbedre og utvide eksisterende metoder, samt å legge til nye aktuelle metoder. 

Method.png
Methods_NO.png

Teknologi

En åpen plattform basert på moderne skyteknologi

Skybasert

Field Manager er utviklet fra bunnen av i skyen og er basert på modulær skyarkitektur. Dette bidrar til at løsningen har god skalerbarhet, ytelse, sikkerhet og tilgjengelighet. Løsningen utvikles og kjører i Microsoft Azure i Norge.

Åpen kildekode

Plattformen er bygget med et bredt spekter av teknologikomponenter basert på åpen kildekode. Vi forbedrer kontinuerlig vår tech stack og bidrar inn i åpen kildekode-prosjekter.

Åpen plattform

Plattformen er API-basert og bygget på åpne standarder og dataformater. Dette muliggjør at data enkelt kan brukes videre i andre fagapplikasjoner og utvikling av nye løsninger basert på data i Field Manager.

Smidig og devops

Vi utvikler Field Manager i tett samarbeid med våre brukere og kunder. Gjennom korte beslutningsveier, høy grad av automatisering og en moderne skyinfrastruktur muliggjør vi hyppige leveranser av ny funksjonalitet.

Veien videre

Field Manager er allerede tatt i bruk i mange prosjekter hos flere ulike selskaper.

Vi utvikler kontinuerlig ny funksjonalitet i tett samarbeid med våre brukere og kunder.

Dette er noe av det vi jobber med å utvikle for akkurat nå:

Støtte for datarapportering

Automatiser produksjonen av vedlegg til datarapporter på tvers av borehull og grunnundersøkelser.  

Labbresultat

Strukturert lagring og visualisering av geotekniske indeksforsøk og avansert testing som f.eks. ødometer og treaksialforsøk. 

Se data på tvers av prosjekter

Unngå unødvendig duplisering gjennom at du kan velge å se data fra andre prosjekter i ditt aktuelle Field Manager prosjekt. 

Team

Field Manager utvikles av NGI Digital som er Norges Geotekniske Institutts avdeling for digital innovasjon. Her jobber utviklere, designere, produktutviklere, geoteknikere og skyspesialister sammen i tverrfunksjonelle team. Teamene kombinerer moderne skyteknologi og geofaglig kompetanse for å utvikle helt nye innovative løsninger. Under kan du møte du noen av de som jobber med Field Manager. 

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon eller en demo? Send oss gjerne en melding.

Eller kontakt oss direkte på

contact@fieldmanager.io

Tusen takk!

bottom of page