top of page

Om Field Manager

Field Manager organiserer all data fra grunundersøkelser og gjøre den lett tilgjengelig for verdiskapning

Slik fungerer Field Manager

Field Manager er en åpen og skybasert plattform for geotekniske grunnundersøkelsesdata.

Her kan ulike aktører og brukere samhandle om gjennomføring av ulike faser i et prosjekt.

Field Manager støtter innsamling, prosessering, lagring, kvalitetsikring og tilgjengeliggjøring av de viktigste geotekniske data. 

Planlegge

Lag borplan i Field Manager og planlegg hva som skal gjøres hvor. Oppdater planen når kabelpåvisning, grunneiervarsling og annen kvalitetssikring er gjort. 

Gjennomføre

Gjennomfør planlagte grunnundersøkelser og dokumenter dem ved å importere datafiler og legge ved annen relevant dokumentasjon som bilder eller dokumenter.

Sikre kvalitet

Sikre kvalitet av gjennomførte undersøkelser ved å kontrollere data visuelt eller finstudere rådata.

Følge opp

Følg med på status og progresjon i prosjektet gjennom en levende boreplan som oppdateres fortløpende. Endringer vil umiddelbart være synlig for alle.

Levere data

Når data er kvalitetssikret, kan de hentes ut som vedlegg til datarapport eller lastes ned i ulike formater. Kunder kan også få tilgang for å hente ut data på egen hånd.

Bruke data videre

All data som er lagret i Field Manager kan brukes i videre arbeid enten via eksport av rådatafiler, Excel-filer eller direkte via API. Data kan flyte sømløst til andre verktøy.

Kjernefunksjonalitet

TEAM

Samarbeide med alle aktører i et felles verktøy

I Field Manager kan alle aktører jobbe i samme plattform, uavhengig av om de er i felt eller på kontoret. Dette sikrer god kommunikasjon, samarbeid og samhandling innad og på tvers av ulike organisasjoner. 

 • Inviter inn kunder, underleverandører eller andre samarbeidspartnere til dine prosjekter

 • Enkel og sikker tilgangstyring til hvert enkelt prosjekt

F-team.png

OVERSIKT

Overskit_NO.png

Holde oversikt, gjøre justeringer og følge progresjonen

VIsualisering av progresjon direkte i kartet gir rask overblikk over status på prosjektet.

 • Alle aktører får oversikt over planlagt arbeid, hva som er utført og status for ulike metoder

 • Det er enkelt å endre planer underveis basert på ny kunnskap og holde alle aktører oppdatert på progresjon

KART

Orientere deg ved hjelp av interaktive kart

I Field Manager jobber du med borhullslokasjoner og grunnundersøkelsesmetoder direkte i et interaktivt kart. Vi støtter ulike typer kartlag og koordinatsystemer over hele verden.

 • Se både satelittkart og 1m terrengkotekart fra Geonorge

 • Se historisk data på tvers av prosjekter med funksjonen "Linked Projects"

 • Last opp egne kartlag til ditt prosjekt (*.dxf, *.shp)

 • Enkel transformasjon mellom ulike koordinatsystemer

 • Mål avstand, gjør søk og filtrer data direkte i kartet

 • Se offentlige karttjenester f.eks. NADAG, NGU Løsmasser, Eiendommer og Kulturminner

Map 2 (1).png
Visualisation.png

PLOT

Rask visualisering av resultater

Data visualiseres umiddelbart etter opplasting og muliggjør fortløpende kvalitetssikring og rapportering av arbeidet.

 • All data valideres mot veldefinerte datamodeller

 • Automatisert eksport av sonderingsplot og poretrykksmålinger til datarapportering

 • Last opp bilder og filer for å samle all dokumentasjon knyttet til et borehull 

WEB

Jobbe hvor du vil uten å måtte installere noe

Har du en nettleser med internettilgang, da kan du bruke Field Manager.

 • Field Manager har et brukervennlig grensesnitt som kan brukes av alle 

 • Løsningen er web- og skybasert og er tilpasset for ulike skjermstørrelser

 • Bruk Field Manager på mobilen i felt, PC på borerigg, nettbrett hjemme eller PC på kontoret

F_desktop mobile1.png
Data2_NO.png

DATA

Ta godt vare på dine data og del de gjennom kjente formater

Data lagres i veldefinerte og strukturerte datamodeller, noe som sikrer datakvalitet på tvers av kilder og formater.

 

Løsningen støtter de mest brukte og kjente industriformatene som gir sømløs import og eksport av data fra felt og lab gjennom både filopplasting og vårt åpne API.

 • Totalsondering (.tot, .std, .snd)

 • Dreietrykksondering (.dtr, .std, .rp, .snd)

 • CPTU/R (.ags, .a00, .asc, .cpt, .std, .snd)

 • Prøver/labresultat (.ags)

 • Enkelsondering (.snd)

 • Poretrykksmålere (.csv, .gvr, .pvt, .pvx, .xls, .xlsx)

Teknologi

En åpen plattform basert på moderne skyteknologi

Skybasert

Field Manager er utviklet fra bunnen av i skyen og er basert på modulær skyarkitektur. Dette bidrar til at løsningen har god skalerbarhet, ytelse, sikkerhet og tilgjengelighet. Løsningen utvikles og kjører i Microsoft Azure i Norge.

Åpen kildekode

Plattformen er bygget med et bredt spekter av teknologikomponenter basert på åpen kildekode. Vi forbedrer kontinuerlig vår tech stack og bidrar inn i åpen kildekode-prosjekter.

Åpen plattform

Plattformen er API-basert og bygget på åpne standarder og dataformater. Dette muliggjør at data enkelt kan brukes videre i andre fagapplikasjoner og utvikling av nye løsninger basert på data i Field Manager.

Åpen utvikling

Vi utvikler Field Manager i tett samarbeid med våre brukere og kunder. Gjennom korte beslutningsveier, høy grad av automatisering og en moderne skyinfrastruktur muliggjør vi hyppige leveranser av ny funksjonalitet.

Vil du prøve Field Manager i ditt prosjekt?

green ball.png
Polygon 4.png
bottom of page