top of page

Vårt team

Field Manager utvikles av NGI Digital som er Norges Geotekniske Institutts avdeling for digital innovasjon. Her jobber utviklere, designere, produktutviklere, geoteknikere og skyspesialister sammen i tverrfunksjonelle team. Teamene kombinerer moderne skyteknologi og geofaglig kompetanse for å utvikle helt nye innovative løsninger. Under kan du møte du noen av de som jobber med Field Manager. 

bottom of page