top of page

Grunnundersøkelsesmetoder

Vi støtter de viktigste og mest brukte grunnundersøkelsesmetodene i det norske markedet. Metodene har ulik grad av støtte og det jobbes kontinuerlig med å forbedre og utvide eksisterende metoder, samt å legge til nye aktuelle metoder. 

Method.png
Methods_NO.png
bottom of page